Algemene Voorwaarden

1. Gebruik van de website

1.1 Door gebruik te maken van de website van de kinesitherapeut ("wij", "ons" of "onze"), stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website.

1.2. U stemt ermee in dat u onze website niet zult gebruiken voor illegale, ongeoorloofde of schadelijke activiteiten, zoals het verzenden van spam, virussen of andere schadelijke code.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, video's, grafische ontwerpen en software, zijn eigendom van de kinesitherapeut of zijn gelicentieerd aan ons, en zijn beschermd door auteursrechten, merkrechten en andere wetten op intellectuele eigendom.

2.2. U mag onze website en de inhoud ervan alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen, te reproduceren, afgeleide werken te maken, te verkopen of anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3. Privacy

3.1. We verzamelen, gebruiken en beschermen uw persoonlijke informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid, dat op onze website beschikbaar is.

3.2. U stemt ermee in dat u ons geen persoonlijke informatie van derden zult verstrekken zonder de uitdrukkelijke toestemming van die derden.

4. Aansprakelijkheid

4.1. We streven ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken op onze website, maar we garanderen niet de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de inhoud.

4.2. U erkent dat het gebruik van onze website op uw eigen risico is. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit uw gebruik van onze website.

4.3. We zijn niet verantwoordelijk voor enige onderbrekingen, fouten, virussen of technische storingen die kunnen optreden op onze website, of voor enige schade aan uw computer- of communicatieapparatuur als gevolg van het gebruik van onze website.

5. Externe links

5.1. Onze website kan links bevatten naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites. Het gebruik van externe links is op eigen risico.

6. Wijzigingen en beëindiging

6.1. We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in onze Algemene Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op updates van de Algemene Voorwaarden.

6.2. We kunnen ook op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onze website of delen daarvan beëindigen, opschorten of wijzigen, inclusief de beschikbaarheid van functies, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van België. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België.

8. Overige bepalingen

8.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

8.2. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling.

8.3. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de kinesitherapeut met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere afspraken, overeenkomsten en communicaties, zowel mondeling als schriftelijk.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld op onze website.

Laatst bijgewerkt: 9 april 2023